โครงสร้างของพยางค์และคำ

พยางค์และคำจะประกอบด้วยโครงสร้างสำคัญต่างๆ ดังนี้
  • พยัญชนะ ซึ่งแบ่งทำหน้าที่ 3 ลักษณะ คือ พยัญชนะต้น ตัวสะกด และตัวการันต์
  • สระ
  • วรรณยุกต์ (ประกอบด้วยรูปวรรณยุกต์ และเสียงวรรณยุกต์) โดยพยัญชนะแทนเสียงแปร สระแทนเสียงแท้ และวรรณยุกต์แทนเสียงผัน หรือเสียงดนตรี

1 comments:

may thongya said...
This comment has been removed by the author.

Post a Comment

ภาษาไทย