การเรียนการสอน

แนวการสอน สอนตามจุดประสงค์ของผู้เรียน เช่น
 • พัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์ 
 • ฝึกฝนทักษะการอ่าน การเขียน การพูด การดู และความคิดเชื่อมโยง
 • เพื่อเตรียมสอนเนื้อหาที่เรียนในโรงเรียนเพิ่มระดับคะแนนให้สูงขึ้น
 • เพื่อเตรียมการสอบโอเน็ต และการสอบตรงสำหรับเข้ามหาวิทยาลัย

การสมัครเรียน
 • นักเรียนจะสมัครเรียนเดี่ยว หรือจะจับกลุ่มเพื่อน ๆ ชั้นเดียวกันมาเรียนก็ได้

สถานที่เรียน  มี 2 แห่งให้นักเรียนเลือกสถานที่เรียนและเวลาที่สะดวก
 • พหลโยธิน35  เหมาะสำหรับนักเรียนที่อยู่บริเวณ ย่านห้าแยกลาดพร้าว, สี่แยกรัชโยธิน, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
 • ซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ  เหมาะสำหรับนักเรียนที่อยู่บริเวณสี่แยกบ้านแขก, วงเวียนใหญ่, โรงพยาบาลศิริราช, มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
บริการพิเศษ
 • ให้คำปรึกษาและแนะนำแก่ผู้ปกครองในการส่งเสริมเติมเต็มให้นักเรียนได้เรียนเต็มตามศักยภาพ
 • แนะแนวและให้ข้อมูลในการศึกษาต่อเมื่อจบช่วงชั้นต่างๆ
 • ร่วมมือกับผู้ปกครองในการช่วยให้คำแนะนำในกรณีที่นักเรียนอาจมีปัญหาบางประการในเรื่องการเรียน

Buy Bing Ads Coupon - $100 coupon worldwide working

You can Buy Bing Ads Coupon for new ad accounts worldwide working, Buy $100 worth coupon for your ad accounts today.


Start advertising your business today on Bing ads ( Microsoft ads ) and get lot of business.

You can setup your Bing ads account in few minutes. Bing ads suspension rate is less than Google adwords. Cpc is also lower than Google ads.

Bing ads is really effective if you are targeting customers of US UK CANADA Australia etc.

We also offer Google Ads Coupon and other internet marketing stuffs.

Here are some known features of this coupon :-
 • This coupon works worldwide in new ad account or less than 30 days old accounts.
 • No Pre spending is required to get coupon credit.
 • You must attach a valid payment method like Credit card / Paypal 
 • You use only one coupon code per account.
 • Coupon expiry is in 31.12.2020
 • You can get instant delivery
How to Order Bing ads Coupon :-

For order bing coupon you can visit speakmeme.com or contact us at whatsapp +91-8586875020

We do instant delivery after payment.

You can place order of Bing coupon code at fiverr also here :-Buy Adwords Coupon Code For India - Spend 500 INR Get 2000 INR

Buy Google Adwords Coupon For India Spend 500 Get 2000 INR

You can Buy Google Adwords Coupon For India Spend 500 INR Get 2000 INR For new ad accounts.


You can also create adwords accounts and can use this coupon and it will save your 2000 Rupees.

This coupon works in new or less than 15 Days old accounts.
Start advertising your business today on Google adwords and expand your business online.You can promote your website / Blog / Google Local Listing / Youtube videos etc.

We also offer Google adwords coupons for other countries also. 

Features of this Adwords Coupon :-

1- This coupon code works in Indian adwords account billing only.

2-Coupon expiry is in Dec 2022

3-You can use only one coupon in one account.

4-It is introductory offer by Google ads to new advertisers

5-You nust spend 500 INR to get credit of 2000 INR .

6-It works in prepaid and automatic both kind of accounts.

We also offer Bing ads Coupon and Website Designing services to our customer.

Contact us Call +91-8586875020 Whatsapp +91-8586875020 Skype id speakmeme


Buy Bing Coupon $100 For New Ad Accounts Worldwide Working Whatsapp +91-8586875020

You can Buy Bing Coupon For new ad accounts . It is $100 coupon worldwide working for new ad accounts.

Buy Bing Coupon today and start ads on Microsoft ads.

Bing ads is most popular for ads if you want to show your search ads in USA UK CANADA Asutralia.In India also people are using Bing ads for ads because of good quality of leads and conversion. 

We are offering Bing Ads Coupon Code worth $100 For any country.
This copon does not require any spending you can use only one coupon per account.

 • This coupon can save your $90 if you buy it in $10 . 
 • It is 100% working coupon code for India USA UK and ny other country.
 • You must add a valid payment method to use this coupon.
 • You can attach your credit card or Paypal in your bing ads accounts.
 • Bing ads is not microsoft ads.
We also offer Google adwords coupon for all countries and Google adwords accounts new and old .

For Placing order contact me at whatsapp / Call +91-8586875020 
Skype id speakmeme email ceo@speakmeme.com


You received notification from DocuSign Service

 
 

 
DocuSign
Please review and sign this invoice.
Dear Receiver,

Please sign this invoice
This is an automatically generated notification.

This email contains a secure information. Do not show this link with other people.

Additional Signing Way
Visit DocuSign, click on 'Access Documents', and enter the security code: F104C99E14

About Our Service
Sign invoice in just few clicks. It's secure. If you're in an office, home or on-the-go -- Our service gives a trusted solution for Digital Transaction .

Questions concerning the document?
If you need to modify the document or have inquiries , reach out to the sender by emailing them directly.

If you cannot sign the document, visit the Help with Signing page on our support .
 


 

ประสบการณ์การสอนภาษาไทยและผลงาน

ประสบการณ์การสอนภาษาไทยและผลงาน
 • อดีตอาจารย์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา พญาไท และศึกษานิเทศก์ภาควิชาภาษาไทย
 • ปริญญาโทด้านการสอนภาษาไทย
 • ครูภาษาไทยดีเด่น กรมสามัญศึกษา พ.ศ.2534
 • ครูภาษาไทยดีเด่น กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2536
 • ผู้บริหารสถาบันกวดวิชา ตั้งแต่ พ.ศ.2520-2546
 • ผู้จัดการฝ่ายวิชาการ บริษัท สำนักพิมพ์แม็ค จำกัด ตั้งแต่ พ.ศ.2538-2550
 • หนังสือเรียนภาษาไทย คู่มือเตรียมสอบ รวมหลักภาษาไทย ชุดต่าง ๆ กว่า 20 เล่ม


  Welcome to HelloFax, Someone Sent You a Fax


  HelloFax

  The quickest way to send faxes online

  Dear Customer,

  Here is Your Fax

  Date/Time: 02/28/2019 09:58 AM
  Number of pages: 5

  Personal reference ID: MGH646457L.


  Thank you for going paper less!
  - HelloFax Community

  We think your workplace can be paper less!
  HelloFax Fax Documents Online
  HelloSign Sign your Docs Online
  HelloSign for Gmail Sign from Googlemail
  503 Howard Avenue, Suite 450
  San Francisco, CA
  Add us to your address book
  ภาษาไทย