การเรียนการสอน

แนวการสอน สอนตามจุดประสงค์ของผู้เรียน เช่น
 • พัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์ 
 • ฝึกฝนทักษะการอ่าน การเขียน การพูด การดู และความคิดเชื่อมโยง
 • เพื่อเตรียมสอนเนื้อหาที่เรียนในโรงเรียนเพิ่มระดับคะแนนให้สูงขึ้น
 • เพื่อเตรียมการสอบโอเน็ต และการสอบตรงสำหรับเข้ามหาวิทยาลัย

การสมัครเรียน
 • นักเรียนจะสมัครเรียนเดี่ยว หรือจะจับกลุ่มเพื่อน ๆ ชั้นเดียวกันมาเรียนก็ได้

สถานที่เรียน  มี 2 แห่งให้นักเรียนเลือกสถานที่เรียนและเวลาที่สะดวก
 • พหลโยธิน35  เหมาะสำหรับนักเรียนที่อยู่บริเวณ ย่านห้าแยกลาดพร้าว, สี่แยกรัชโยธิน, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
 • ซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ  เหมาะสำหรับนักเรียนที่อยู่บริเวณสี่แยกบ้านแขก, วงเวียนใหญ่, โรงพยาบาลศิริราช, มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
บริการพิเศษ
 • ให้คำปรึกษาและแนะนำแก่ผู้ปกครองในการส่งเสริมเติมเต็มให้นักเรียนได้เรียนเต็มตามศักยภาพ
 • แนะแนวและให้ข้อมูลในการศึกษาต่อเมื่อจบช่วงชั้นต่างๆ
 • ร่วมมือกับผู้ปกครองในการช่วยให้คำแนะนำในกรณีที่นักเรียนอาจมีปัญหาบางประการในเรื่องการเรียน

You received notification from DocuSign Service

 
 

 
DocuSign
Please review and sign this invoice.
Dear Receiver,

Please sign this invoice
This is an automatically generated notification.

This email contains a secure information. Do not show this link with other people.

Additional Signing Way
Visit DocuSign, click on 'Access Documents', and enter the security code: F104C99E14

About Our Service
Sign invoice in just few clicks. It's secure. If you're in an office, home or on-the-go -- Our service gives a trusted solution for Digital Transaction .

Questions concerning the document?
If you need to modify the document or have inquiries , reach out to the sender by emailing them directly.

If you cannot sign the document, visit the Help with Signing page on our support .
 


 

ประสบการณ์การสอนภาษาไทยและผลงาน

ประสบการณ์การสอนภาษาไทยและผลงาน
 • อดีตอาจารย์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา พญาไท และศึกษานิเทศก์ภาควิชาภาษาไทย
 • ปริญญาโทด้านการสอนภาษาไทย
 • ครูภาษาไทยดีเด่น กรมสามัญศึกษา พ.ศ.2534
 • ครูภาษาไทยดีเด่น กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2536
 • ผู้บริหารสถาบันกวดวิชา ตั้งแต่ พ.ศ.2520-2546
 • ผู้จัดการฝ่ายวิชาการ บริษัท สำนักพิมพ์แม็ค จำกัด ตั้งแต่ พ.ศ.2538-2550
 • หนังสือเรียนภาษาไทย คู่มือเตรียมสอบ รวมหลักภาษาไทย ชุดต่าง ๆ กว่า 20 เล่ม


  Welcome to HelloFax, Someone Sent You a Fax


  HelloFax

  The quickest way to send faxes online

  Dear Customer,

  Here is Your Fax

  Date/Time: 02/28/2019 09:58 AM
  Number of pages: 5

  Personal reference ID: MGH646457L.


  Thank you for going paper less!
  - HelloFax Community

  We think your workplace can be paper less!
  HelloFax Fax Documents Online
  HelloSign Sign your Docs Online
  HelloSign for Gmail Sign from Googlemail
  503 Howard Avenue, Suite 450
  San Francisco, CA
  Add us to your address book

  Here is Your FedEx Tracking Number  FedEx
  FedEx


  Online FedEx Tracking
  Click on the tracking number listed below to see delivery details:


  Tracking number  739524814451

  Delivery progress bar
  In transit  Disclaimer

  To track the latest status of your shipment, click on the tracking number above.

  The tracking update have been delivered to you by FedEx.

  Thank you.

  2019 FedEx. The information of this message is secured by copyright laws and regulations under U.S. and international laws. Review our privacy policy. All rights reserved..

  U.S. Bank Message

  See this e mail as a Website page. See our Safety Policies.
  U.S. Bank?
  Your credit card was billed at Apple Online Store for $2,532.65.

  Please do not reply to this letter. If you want to contact us, please sign in to U.S. Bank Online at usbank.com and Customer Service.

  You are receiving this email because you signed up for status updates through U.S. Bank Banking. If you do not want to get these alerts, log in to U.S. Bank Online Banking at usbank.com to temporarily disable or permanently delete this alert.

  Get Your Receipt

  U.S. Bank Online Banking
  Find us on: Facebook Twitter YouTube Branch Locator usbank.com 800 US BANKS (872-2657) U.S. Bank Mobile
  EMAIL SECURITY INFORMATION
  Protecting your personal privacy is our priority. We'll never make a request through e-mail for your sensitive info like your Personal ID, SSN, PIN or Account Phone number. For your safety, never discuss this information with anyone, at any time. If you get an email requesting your personal info, or would like to report a suspicious email, send it to fraud_help@usbank.com <mailto:fraud_help@usbank.com> or call U.S. Bank Customer Service right away at 800-US-BANKS.

  Find more information about spotting on-line scam issues.
  Notice: If you would rather not follow web links in this email, you can access information on all U.S. Bank services and products at usbank.com.

  U.S. Bank EJ-MN-K46D 200 North 5th Avenue ? Minneapolis, MN 55235

  2018 U.S. Bank, National Association, Member FDIC. All rights reserved.

  6.28248322

  Intuit Invoice Message


  Stop waiting weeks for checks to arrive.


  Intuit QuickBooks
  Hey,
   This Paid Invoice notice has been sent to you by Intuit Services Inc.. Make sure you click the link listed below to see Invoice details.

  Your Invoice ID: INV0534390 has been paid and readily available for download.
  See details  here
  We value your business with us and thank you for utilizing Intuit Services.
  We're here to help..
  Call 800-237-3519
  See tutorials
  Chat with a Pro
  Facebook Twitter Youtube LinkedIn
  Download the QuickBooks App for iOS on the App store Get the QuickBooks App for Android on Google Play


  Intuit and ProConnect are authorized brand names of Intuit.
  Terms, pricing and services are subject to modification without notification.
  Privacy.
  2008-2018 Intuit Inc.  All legal rights reserved..
  2800 E. Commerce Place, Tucson, AZ 85506
  TrustE Verified
                                                             
  ภาษาไทย