การประสมพยางค์และคำ

พยางค์และคำจะต้องประกอบด้วยส่วนต่างๆ อย่างน้อย 3 ส่วน คือ
  • พยัญชนะต้น + สระ + วรรณยุกต์ ซึ่งเรียกว่า การประสม 3 ส่วน
  • พยัญชนะต้น + สระ + วรรณยุกต์ + ตัวสะกด ซึ่งเรียกว่า การประสม 4 ส่วน
  • พยัญชนะต้น + สระ + วรรณยุกต์ + ตัวการัตน์ ซึ่งเรียกว่า การประสม 4 ส่วนพิเศษ
  • พยัญชนะต้น + สระ + วรรณยุกต์ + ตัวสะกด + ตัวการันต์ ซึ่งเรียกว่า การประสม 5 ส่วน
ตัวอย่าง

ชนิดส่วนประสมพยางค์หรือคำพยัญชนะต้นสระรูปวรรณยุกต์เสียงวรรณยุกต์ตัวสะกดตัวการันต์
ประสม 3 ส่วน ป่า-าเอกเอก--
ประสม 4 ส่วน ป้าย-าโทโท-
ประสม 4 ส่วนพิเศษ เล่ห์เอกโท-
ประสม 5 ส่วน พิมพ์-ิ-สามัญ
หมายเหตุ พยางค์หรือคำอาจไม่มีรูปวรรณยุกต์ แต่ต้องมีเสียงวรรณยุกต์เสมอ

0 comments:

Post a Comment

ภาษาไทย