พยัญชนะต้น ตัวสะกด ตัวการันต์

พยัญชนะต้น เป็นอักษรที่เขียนร่วมกับสระและวรรณยุกต์ เช่น
 • แม่ มีพยัญชนะต้น ม
ตัวสะกด เป็นตัวอักษรที่เขียนต่อจากพยัญชนะต้นหรือสระ ซึ่งตัวสะกดจะมีเพียงตัวเดียวหรือสองตัวก็ได้ เช่น
 • บ้าน มีตัวสะกด น
 • จักร มีตัวสะกดสองตัว คือ กร
ตัวการันต์ เป็นตัวอักษรที่ไม่ต้องออกเสียง โดยมีไม้ฑัณฆาตกำกับไว้ข้างบน เพื่อแสดงว่าเสียงนั้นถูกบังคับไว้  ตัวการันต์จะเป็นตัวอักษรตัวเดียว สองตัว หรือสามตัว ก็ได้ เช่น
 • สังข์ มี ข เป็นตัวการันต์แบบอักษร 1 ตัว
 • ศาสตร์ มี ตร เป็นตัวการันต์แบบอักษร 2 ตัว
 • ลักษมณ์ มี ษมณ เป็นตัวการันต์แบบอักษร 3 ตัว
ตัวการันต์อาจจะอยู่แทรกระหว่างพยางค์ คำ หรืออยู่ท้ายพยางค์ คำ ก็ได้ เช่น
 • รงค์ : ตัวการันต์อยู่ท้ายพยางค์
 • ฟิล์ม : ตัวการันต์แทรกอยู่ระหว่างคำ
เกร็ดความรู้เพิ่มเติม
 • พยัญชนะบางตัว ได้แก่ ย ร ว เมื่อเีขียนอยู่ตามลำพังใช้เป็นพยัญชนะ แต่ถ้านำมาผสมกับสระอื่น จะใช้เป็นสระ เช่น ย ใช้ร่วมกับสระอื่น เป็น สระเอีย สระเอียะ
 • พยัญชนะตัว อ ใช้เป็นสระออ เขียงข้างหลังพยัญชนะอื่น หรือผสมกับสระอื่นเป็นสระอือ เออะ เอือะ เอือ
 • สระ ฤ ใช้เป็นพยางค์หน้าของคำ เช่น ฤดู หรือใช้เขียนหลังพยัญชนะต้น เช่น หฤทัย เป็นต้น
 • สระ ฤา ใช้เป็นพยางค์หน้าของคำ เช่น ฤาษี เป็นต้น

0 comments:

Post a Comment

ภาษาไทย