พยัญชนะไทย 44 ตัว

 • พยัญชนะไทยมี 44 ตัว ได้แก่
ก ข ฃ ค ฅ ฆ ง
จ ฉ ช ซ ฌ ญ ฎ
ฏ ฐ ฑ ฒ ณ ด ต
ถ ท ธ น บ ป ผ
ฝ พ ฟ ภ ม ย ร
ล ว ศ ษ ส ห ฬ
อ ฮ
 • พยัญชนะไทยบางตัวได้เลิกใช้แล้วในปัจจุบัน ได้แก่ ฃ ฅ
 • พยัญชนะไทยทั้ง 44 ตัว จัดแบ่งออกเป็นอักษร 3 หมู่ หรือไตรยางค์ ได้แก่
 1. อักษรสูง มี 11 ตัว ได้แก่ ข ฃ ฉ ฐ ถ ผ ฝ ศ ษ ส ห
 2. อักษรกลาง มี 9 ตัว ได้แก่ ก จ ด ต บ ป อ ฎ ฏ
 3. อักษรต่ำ มี 24 ตัว ได้แก่ ค ฅ ฆ ง ช ซ ฌ ญ ฑ ฒ ณ ท ธ น พ ฟ ภ ม ย ร ล ว ฬ ฮ
 • อักษรสูงและอักษรต่ำ มีความสัมพันธ์ในลักษณะของอักษรคู่และอักษรเดี่ยว
 1. อักษรต่ำที่มีเสียงคู่กับอักษรสูง เรียกว่า อักษรคู่ มีดังนี้

  • ข ฃ คู่กับ ค ฅ ฆ
  • คู่กับ ช ฌ
  • ฐ ถ คู่กับ ฑ ฒ ท ธ
  • คู่กับ พ ภ
  • คู่กับ
  • ศ ษ ส คู่กับ
  • คู่กับ
 2. อักษรต่ำที่ไม่มีเสียงคู่กับอักษรสูง มี 10 ตัว เรียกว่า อักษรเดี่ยว ได้แก่ ง ญ ณ น ม ย ร ล ว ฬ

1 comments:

เนตรนภา เลกากาญจน์ said...

ดีเลยค่ะ
ตอนนี้อยู่ช่วงติวหนังสือให้น้องสาวอยู่พอดีเลยค่ะ
พอเอาอันนี้ไปให้น้องดูน้องก็เข้าใจมากขึ้นค่ะ
รวมทั้งเป็นการทบทวนความรู้ในสมัยเด็กๆให้กับผู้ที่ติวด้วยค่ะ

Post a Comment

ภาษาไทย