ติดต่อเรียนพิเศษภาษาไทย


อัตราค่าเรียนระดับประถมศึกษา (บาท/ชม)
  • เรียนเดี่ยว  300 บาท/ชม.
  • เรียน 2 คน 250 บาท/ชม. 
  • เรียน 3 คน 200 บาท/ชม.
  • เรียน 4 คน 150 บาท/ชม.
  • ตัั้งแต่ 5 คน 120 บาท/ชม.
อัตราค่าเรียนระดับมัธยมศึกษา (บาท/ชม)
  • เรียน เดี่ยว  350 บาท/ชม.
  • เรียน 2 คน 300 บาท/ชม. 
  • เรียน 3 คน 250 บาท/ชม.
  • เรียน 4 คน 200 บาท/ชม.
  • ตัั้งแต่ 5 คน 150 บาท/ชม.

ซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ติดหน้าประตูเข้าโรงเรียนสาธิตบ้านสมเด็จ
ถนนอิสรภาพ 15 หิรัญรูจี ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
เบอร์ติดต่อ 086-055-4049
แผนที่

ดู ติวภาษาไทย ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า

แผนที่รัชโยธิน - เกษตร

ดู ติวภาษาไทยรัชโยธิน ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า
ภาษาไทย