วรรณยุกต์ไทย เลขไทย

 • วรรณยุกต์มี 4 รูป 5 เสียง ดังนี้


  ไม้อก
  ไม้โท
  ไม้ตรี
  ไม้จัตวา
  รูปวรรณยุกต์
  -
  เสียงวรรณยุกต์
  เสียงสามัญ
  เสียงเอก
  เสียงโท
  เสียงตรี
  เสียงจัตวา
 • ตัวเลข มี 10 ตัว ดังนี้

  ๑ ๒ ๓๔ ๕ ๖๗ ๘ ๙ o

0 comments:

Post a Comment

ภาษาไทย