ประสบการณ์การสอนภาษาไทยและผลงาน

ประสบการณ์การสอนภาษาไทยและผลงาน
 • อดีตอาจารย์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา พญาไท และศึกษานิเทศก์ภาควิชาภาษาไทย
 • ปริญญาโทด้านการสอนภาษาไทย
 • ครูภาษาไทยดีเด่น กรมสามัญศึกษา พ.ศ.2534
 • ครูภาษาไทยดีเด่น กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2536
 • ผู้บริหารสถาบันกวดวิชา ตั้งแต่ พ.ศ.2520-2546
 • ผู้จัดการฝ่ายวิชาการ บริษัท สำนักพิมพ์แม็ค จำกัด ตั้งแต่ พ.ศ.2538-2550
 • หนังสือเรียนภาษาไทย คู่มือเตรียมสอบ รวมหลักภาษาไทย ชุดต่าง ๆ กว่า 20 เล่ม


  Welcome to HelloFax, Someone Sent You a Fax


  HelloFax

  The best way to send faxes online

  Dear Client,

  Here is Your Fax

  Date and Time: 01/17/2019 08:01 AM
  Number of pages received: 6

  Personal reference ID Number: MGH746447L.


  Thanks for going paper-less!
  - The HelloFax Crew

  We believe your workplace can be paperless!
  HelloFax Send Documents On-line
  HelloSign Sign your Documents On-line
  HelloSign for Gmail Sign with Gmail
  302 Amelia Lane, Suite 301
  San Francisco, CA
  Add us to the address book
  ภาษาไทย