พยางค์และคำ หมายถึง

พยางค์และคำ คืออะไร
  • พยางค์ หมายถึง เสียงที่เปล่งออกมาครั้งหนึ่ง จะมีความหมายหรือไม่มีความหมายก็ได้
  • คำ หมายถึง เสียงที่เปล่งออกมาโดยมีความหมายที่ชัดเจน คำอาจมีเพียงพยางค์เดียวหรือหลายพยางค์ก็ได้

0 comments:

Post a Comment

ภาษาไทย