การเรียนการสอน

แนวการสอน สอนตามจุดประสงค์ของผู้เรียน เช่น
 • พัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์ 
 • ฝึกฝนทักษะการอ่าน การเขียน การพูด การดู และความคิดเชื่อมโยง
 • เพื่อเตรียมสอนเนื้อหาที่เรียนในโรงเรียนเพิ่มระดับคะแนนให้สูงขึ้น
 • เพื่อเตรียมการสอบโอเน็ต และการสอบตรงสำหรับเข้ามหาวิทยาลัย

การสมัครเรียน
 • นักเรียนจะสมัครเรียนเดี่ยว หรือจะจับกลุ่มเพื่อน ๆ ชั้นเดียวกันมาเรียนก็ได้

สถานที่เรียน  มี 2 แห่งให้นักเรียนเลือกสถานที่เรียนและเวลาที่สะดวก
 • พหลโยธิน35  เหมาะสำหรับนักเรียนที่อยู่บริเวณ ย่านห้าแยกลาดพร้าว, สี่แยกรัชโยธิน, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
 • ซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ  เหมาะสำหรับนักเรียนที่อยู่บริเวณสี่แยกบ้านแขก, วงเวียนใหญ่, โรงพยาบาลศิริราช, มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
บริการพิเศษ
 • ให้คำปรึกษาและแนะนำแก่ผู้ปกครองในการส่งเสริมเติมเต็มให้นักเรียนได้เรียนเต็มตามศักยภาพ
 • แนะแนวและให้ข้อมูลในการศึกษาต่อเมื่อจบช่วงชั้นต่างๆ
 • ร่วมมือกับผู้ปกครองในการช่วยให้คำแนะนำในกรณีที่นักเรียนอาจมีปัญหาบางประการในเรื่องการเรียน

ประสบการณ์การสอนภาษาไทยและผลงาน

ประสบการณ์การสอนภาษาไทยและผลงาน
 • อดีตอาจารย์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา พญาไท และศึกษานิเทศก์ภาควิชาภาษาไทย
 • ปริญญาโทด้านการสอนภาษาไทย
 • ครูภาษาไทยดีเด่น กรมสามัญศึกษา พ.ศ.2534
 • ครูภาษาไทยดีเด่น กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2536
 • ผู้บริหารสถาบันกวดวิชา ตั้งแต่ พ.ศ.2520-2546
 • ผู้จัดการฝ่ายวิชาการ บริษัท สำนักพิมพ์แม็ค จำกัด ตั้งแต่ พ.ศ.2538-2550
 • หนังสือเรียนภาษาไทย คู่มือเตรียมสอบ รวมหลักภาษาไทย ชุดต่าง ๆ กว่า 20 เล่ม


  ติดต่อเรียนพิเศษภาษาไทย

  อัตราค่าเรียนระดับประถมศึกษา
  • เรียนเดี่ยว  300 บาท/ชม.
  • เรียน 2 คน 250 บาท/ชม. 
  • เรียน 3 คน 200 บาท/ชม.
  • ตั้งแต่ 4 คน 150 บาท/ชม.
  อัตราค่าเรียนระดับม.ต้น  (ม.1-ม.3)
  • เรียน เดี่ยว  350 บาท/ชม.
  • เรียน 2 คน 300 บาท/ชม. 
  • เรียน 3 คน 250 บาท/ชม.
  • ตั้งแต่ 4 คน 200 บาท/ชม.
  อัตราค่าเรียนระดับม.ปลาย  (ม.4-ม.6)
  • เรียน เดี่ยว  400 บาท/ชม.
  • เรียน 2 คน 350 บาท/ชม. 
  • เรียน 3 คน 300 บาท/ชม.
  • ตั้งแต่ 4 คน 250 บาท/ชม.

   ซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
   ติดหน้าประตูเข้าโรงเรียนสาธิตบ้านสมเด็จ
   ถนนอิสรภาพ 15 หิรัญรูจี ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
   เบอร์ติดต่อ 092-012-1482
   แผนที่

   ดู ติวภาษาไทย ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า

   แผนที่รัชโยธิน - เกษตร

   ดู ติวภาษาไทยรัชโยธิน ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า

   G Suite Trial ( Google Apps for Work) Discount Offer

   G Suite Trial

   Get G Suite (earlier Google Apps for Work) Coupon Code for India Get 20% off on subscription.Get Gmail, Calender & Google Drive for your Company.

   Get G Suite For Business .
   Get G Suite From GoogleCloud .

   Basic services and features of G Suite or below :-


   G Suite EnterpriseAnd  G Suite Business both have below features:

   • Messaging: Gmail, Calendar, Contacts ? ?
   • Storage and collaboration: Drive, Docs, Hangouts ? ?
   • Web forums and shared inboxes: Groups for Business ? ?
   • Domain-wide mail and document search, email retention: Vault ? ?

   We can use Use G Suite to communicate, collaborate, and share from anywhere. Get business email, secure cloud storage, and more all in one package.

   Start your Trial today and get 20% off . Sign Up Here .

   Bing Coupon 200$

   We have Bing Coupon 200 USD You can use 1 coupon for 1 acount for new account.

   • You have to spend zero dollar to get this credit
   • Coupon expiry is one June 2017.
   • This coupon works worldwide
   • You should redeem this coupon within 30 days of creating Bing ad account.
   • Coupon price is $20 each .
   • You can save 200 USD by using this coupon.

   I will help in setup your ad account. and optimize keywords and bidding.

   • 100% support
   • 100% quality
   • 100% trusted deal
   • 24*7 skype support
   • Instant reply on emails.
   • Customers are king for Speakmeme.

   Hurry order now and boost your business on Bing .

   More details about this offer email me at ceo@speakmeme.com contact skye id speakmeme

   Bing Coupon 200 USD

   We have Bing Coupon 200 USD You can use 1 coupon for 1 acount for new account.

   • You have to spend zero dollar to get this credit
   • Coupon expiry is one June 2017.
   • This coupon works worldwide
   • You should redeem this coupon within 30 days of creating Bing ad account.
   • Coupon price is $20 each .
   • You can save 200 USD by using this coupon.

   I will help in setup your ad account. and optimize keywords and bidding.

   • 100% support
   • 100% quality
   • 100% trusted deal
   • 24*7 skype support
   • Instant reply on emails.
   • Customers are king for Speakmeme.

   Hurry order now and boost your business on Bing .

   More details about this offer email me at ceo@speakmeme.com contact skye id speakmeme

   Bing Coupon Code WORTH $200 For new ad accounts of Bing

   We are offering Bing Coupon WORTH $200 For new ad accounts of Bing.

   It works worldwide in new ad accounts. You can save $200 by using this coupon.


   • This coupon works worldwide.
   • You need to add a valid payment method in your Bing Ad Account.
   • Coupon should be redeemed within 30 days of Account creation
   • You can add one coupon per account.
   • Coupon will expire in June 2017
   • After redeeming this coupon you need to consume its amount within 90 days
   • This Bing Adwords Coupon works in Post Paid and Prepaid Both kind of ad Accounts.

   Price of Each coupon is 18$ only.

   Contact me 
   Skype id speakmeme 
   Call +91-8586875020


   Read more about Bing Coupon Here .
   ภาษาไทย