การเรียนการสอน

แนวการสอน สอนตามจุดประสงค์ของผู้เรียน เช่น
 • พัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์ 
 • ฝึกฝนทักษะการอ่าน การเขียน การพูด การดู และความคิดเชื่อมโยง
 • เพื่อเตรียมสอนเนื้อหาที่เรียนในโรงเรียนเพิ่มระดับคะแนนให้สูงขึ้น
 • เพื่อเตรียมการสอบโอเน็ต และการสอบตรงสำหรับเข้ามหาวิทยาลัย

การสมัครเรียน
 • นักเรียนจะสมัครเรียนเดี่ยว หรือจะจับกลุ่มเพื่อน ๆ ชั้นเดียวกันมาเรียนก็ได้

สถานที่เรียน  มี 2 แห่งให้นักเรียนเลือกสถานที่เรียนและเวลาที่สะดวก
 • พหลโยธิน35  เหมาะสำหรับนักเรียนที่อยู่บริเวณ ย่านห้าแยกลาดพร้าว, สี่แยกรัชโยธิน, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
 • ซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ  เหมาะสำหรับนักเรียนที่อยู่บริเวณสี่แยกบ้านแขก, วงเวียนใหญ่, โรงพยาบาลศิริราช, มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
บริการพิเศษ
 • ให้คำปรึกษาและแนะนำแก่ผู้ปกครองในการส่งเสริมเติมเต็มให้นักเรียนได้เรียนเต็มตามศักยภาพ
 • แนะแนวและให้ข้อมูลในการศึกษาต่อเมื่อจบช่วงชั้นต่างๆ
 • ร่วมมือกับผู้ปกครองในการช่วยให้คำแนะนำในกรณีที่นักเรียนอาจมีปัญหาบางประการในเรื่องการเรียน

ประสบการณ์การสอนภาษาไทยและผลงาน

ประสบการณ์การสอนภาษาไทยและผลงาน
 • อดีตอาจารย์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา พญาไท และศึกษานิเทศก์ภาควิชาภาษาไทย
 • ปริญญาโทด้านการสอนภาษาไทย
 • ครูภาษาไทยดีเด่น กรมสามัญศึกษา พ.ศ.2534
 • ครูภาษาไทยดีเด่น กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2536
 • ผู้บริหารสถาบันกวดวิชา ตั้งแต่ พ.ศ.2520-2546
 • ผู้จัดการฝ่ายวิชาการ บริษัท สำนักพิมพ์แม็ค จำกัด ตั้งแต่ พ.ศ.2538-2550
 • หนังสือเรียนภาษาไทย คู่มือเตรียมสอบ รวมหลักภาษาไทย ชุดต่าง ๆ กว่า 20 เล่ม


  ติดต่อเรียนพิเศษภาษาไทย

  อัตราค่าเรียนระดับประถมศึกษา
  • เรียนเดี่ยว  300 บาท/ชม.
  • เรียน 2 คน 250 บาท/ชม. 
  • เรียน 3 คน 200 บาท/ชม.
  • ตั้งแต่ 4 คน 150 บาท/ชม.
  อัตราค่าเรียนระดับม.ต้น  (ม.1-ม.3)
  • เรียน เดี่ยว  350 บาท/ชม.
  • เรียน 2 คน 300 บาท/ชม. 
  • เรียน 3 คน 250 บาท/ชม.
  • ตั้งแต่ 4 คน 200 บาท/ชม.
  อัตราค่าเรียนระดับม.ปลาย  (ม.4-ม.6)
  • เรียน เดี่ยว  400 บาท/ชม.
  • เรียน 2 คน 350 บาท/ชม. 
  • เรียน 3 คน 300 บาท/ชม.
  • ตั้งแต่ 4 คน 250 บาท/ชม.

   ซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
   ติดหน้าประตูเข้าโรงเรียนสาธิตบ้านสมเด็จ
   ถนนอิสรภาพ 15 หิรัญรูจี ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
   เบอร์ติดต่อ 092-012-1482
   แผนที่

   ดู ติวภาษาไทย ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า

   แผนที่รัชโยธิน - เกษตร

   ดู ติวภาษาไทยรัชโยธิน ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า

   Bing Coupon 200$

   We have Bing Coupon 200 USD You can use 1 coupon for 1 acount for new account.

   • You have to spend zero dollar to get this credit
   • Coupon expiry is one June 2017.
   • This coupon works worldwide
   • You should redeem this coupon within 30 days of creating Bing ad account.
   • Coupon price is $20 each .
   • You can save 200 USD by using this coupon.

   I will help in setup your ad account. and optimize keywords and bidding.

   • 100% support
   • 100% quality
   • 100% trusted deal
   • 24*7 skype support
   • Instant reply on emails.
   • Customers are king for Speakmeme.

   Hurry order now and boost your business on Bing .

   More details about this offer email me at ceo@speakmeme.com contact skye id speakmeme

   Bing Coupon 200 USD

   We have Bing Coupon 200 USD You can use 1 coupon for 1 acount for new account.

   • You have to spend zero dollar to get this credit
   • Coupon expiry is one June 2017.
   • This coupon works worldwide
   • You should redeem this coupon within 30 days of creating Bing ad account.
   • Coupon price is $20 each .
   • You can save 200 USD by using this coupon.

   I will help in setup your ad account. and optimize keywords and bidding.

   • 100% support
   • 100% quality
   • 100% trusted deal
   • 24*7 skype support
   • Instant reply on emails.
   • Customers are king for Speakmeme.

   Hurry order now and boost your business on Bing .

   More details about this offer email me at ceo@speakmeme.com contact skye id speakmeme

   Bing Coupon Code WORTH $200 For new ad accounts of Bing

   We are offering Bing Coupon WORTH $200 For new ad accounts of Bing.

   It works worldwide in new ad accounts. You can save $200 by using this coupon.


   • This coupon works worldwide.
   • You need to add a valid payment method in your Bing Ad Account.
   • Coupon should be redeemed within 30 days of Account creation
   • You can add one coupon per account.
   • Coupon will expire in June 2017
   • After redeeming this coupon you need to consume its amount within 90 days
   • This Bing Adwords Coupon works in Post Paid and Prepaid Both kind of ad Accounts.

   Price of Each coupon is 18$ only.

   Contact me 
   Skype id speakmeme 
   Call +91-8586875020


   Read more about Bing Coupon Here .

   How to Get Maxbounty Account

   We have Approved Maxbounty CPA Publisher Account For Sale which is good for starting CPA ads. On internet CPA is best option to make money via affiliate marketing.

   We are providing Maxbounty Account Approval for all countries.


   Affiliate marketing is the backbone of IM & making money online. You can get highest paying CPAads with Maxbounty.

   Approved Maxbounty CPA Publisher Account

   We have approved maxbounty account for affiliate marketers who want to start affiliate marketing. Maxbounty is best affiliate marketing network where you can find highest paid networks.

   We provide :-

   • 100% approved Maxbounty Account.
   • They are safe and 100% working account .
   • You can start using immediately , no more verification needed
   • No need Face questions.
   • No need to Pick calls of AM of Maxbounty network.

   We will do all for you .  PRICE of Each approved account is $100 .

   We have delivered many approved maxbounty accounts to other users with 100% success and satisfaction.

   For more details about this offer or for buying maxbounty account. Contact me skype id SPEAKMEME

   or email me at ceo@speakmeme.com

   ภาษาไทย