การเรียนการสอน

แนวการสอน สอนตามจุดประสงค์ของผู้เรียน เช่น
 • พัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์ 
 • ฝึกฝนทักษะการอ่าน การเขียน การพูด การดู และความคิดเชื่อมโยง
 • เพื่อเตรียมสอนเนื้อหาที่เรียนในโรงเรียนเพิ่มระดับคะแนนให้สูงขึ้น
 • เพื่อเตรียมการสอบโอเน็ต และการสอบตรงสำหรับเข้ามหาวิทยาลัย

การสมัครเรียน
 • นักเรียนจะสมัครเรียนเดี่ยว หรือจะจับกลุ่มเพื่อน ๆ ชั้นเดียวกันมาเรียนก็ได้

สถานที่เรียน  มี 2 แห่งให้นักเรียนเลือกสถานที่เรียนและเวลาที่สะดวก
 • พหลโยธิน35  เหมาะสำหรับนักเรียนที่อยู่บริเวณ ย่านห้าแยกลาดพร้าว, สี่แยกรัชโยธิน, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
 • ซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ  เหมาะสำหรับนักเรียนที่อยู่บริเวณสี่แยกบ้านแขก, วงเวียนใหญ่, โรงพยาบาลศิริราช, มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
บริการพิเศษ
 • ให้คำปรึกษาและแนะนำแก่ผู้ปกครองในการส่งเสริมเติมเต็มให้นักเรียนได้เรียนเต็มตามศักยภาพ
 • แนะแนวและให้ข้อมูลในการศึกษาต่อเมื่อจบช่วงชั้นต่างๆ
 • ร่วมมือกับผู้ปกครองในการช่วยให้คำแนะนำในกรณีที่นักเรียนอาจมีปัญหาบางประการในเรื่องการเรียน

ประสบการณ์การสอนภาษาไทยและผลงาน

ประสบการณ์การสอนภาษาไทยและผลงาน
 • อดีตอาจารย์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา พญาไท และศึกษานิเทศก์ภาควิชาภาษาไทย
 • ปริญญาโทด้านการสอนภาษาไทย
 • ครูภาษาไทยดีเด่น กรมสามัญศึกษา พ.ศ.2534
 • ครูภาษาไทยดีเด่น กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2536
 • ผู้บริหารสถาบันกวดวิชา ตั้งแต่ พ.ศ.2520-2546
 • ผู้จัดการฝ่ายวิชาการ บริษัท สำนักพิมพ์แม็ค จำกัด ตั้งแต่ พ.ศ.2538-2550
 • หนังสือเรียนภาษาไทย คู่มือเตรียมสอบ รวมหลักภาษาไทย ชุดต่าง ๆ กว่า 20 เล่ม


  ติดต่อเรียนพิเศษภาษาไทย

  อัตราค่าเรียนระดับประถมศึกษา
  • เรียนเดี่ยว  300 บาท/ชม.
  • เรียน 2 คน 250 บาท/ชม. 
  • เรียน 3 คน 200 บาท/ชม.
  • ตั้งแต่ 4 คน 150 บาท/ชม.
  อัตราค่าเรียนระดับม.ต้น  (ม.1-ม.3)
  • เรียน เดี่ยว  350 บาท/ชม.
  • เรียน 2 คน 300 บาท/ชม. 
  • เรียน 3 คน 250 บาท/ชม.
  • ตั้งแต่ 4 คน 200 บาท/ชม.
  อัตราค่าเรียนระดับม.ปลาย  (ม.4-ม.6)
  • เรียน เดี่ยว  400 บาท/ชม.
  • เรียน 2 คน 350 บาท/ชม. 
  • เรียน 3 คน 300 บาท/ชม.
  • ตั้งแต่ 4 คน 250 บาท/ชม.

   ซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
   ติดหน้าประตูเข้าโรงเรียนสาธิตบ้านสมเด็จ
   ถนนอิสรภาพ 15 หิรัญรูจี ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
   เบอร์ติดต่อ 092-012-1482
   แผนที่

   ดู ติวภาษาไทย ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า

   แผนที่รัชโยธิน - เกษตร

   ดู ติวภาษาไทยรัชโยธิน ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า

   Cake Delivery In Delhi | Deliver Cake Online in Delhi | Call +91-8585927300

   Do you want Cake Delivery In Delhi or Any City of India ? If yes then we are available 24*7 For Taking order for Cake Delivery.

   Giftcarry is one the most affordable and reliable online portal for Flower , Cake and Gift Delivery In India. It has online delivery services in all cities of India.
   Best benefit of Delivering cake to your friend, family or wife with Giftcarry is that you will get 25% Flat OFF (default discount without coupon )  on all products which is best price affordable price in market.

   You can order Flower,Cake and any Gift item for Birth day , Anniversary or any occassion you celebrate.

   We do mid night delivery and also we provide Photo cakes also.

   It delivers Flowers, Cakes and Gifts within 3-4 hours of payment. You can easily palce order on its website which is user friendly and easy to orer.

   It also accept payment via Paytm, Paypal, Payumoney and any debit card or credit card of India.

   We believe in serving customers at best possible ways. Customer is everything for us.We respect their needs and always try to provide available for them.

   Give one chance to serve and We will make sure that you get Happy.

   For Order Cake Delivery In Delhi and any kind of information related to prodiucts or pricing you can 

   call or whatsapp at  +91-8585927300 or you can drop email at info@giftcarry.com

   Cake Delivery In Greater Noida

   Do you want Cake Delivery In Greater Noida or Any City of India ? If yes then we are available 24*7 For Taking order for Cake Delivery.

   Giftcarry is one the most affordable and reliable online portal for Flower , Cake and Gift Delivery In India. It has online delivery services in all cities of India.
   Best benefit of Delivering cake to your friend, family or wife with Giftcarry is that you will get 25% Flat OFF (default discount without coupon )  on all products which is best price affordable price in market.

   You can order Flower,Cake and any Gift item for Birth day , Anniversary or any occassion you celebrate.

   We do mid night delivery and also we provide Photo cakes also.

   It delivers Flowers, Cakes and Gifts within 3-4 hours of payment. You can easily palce order on its website which is user friendly and easy to orer.

   It also accept payment via Paytm, Paypal, Payumoney and any debit card or credit card of India.

   We believe in serving customers at best possible ways. Customer is everything for us.We respect their needs and always try to provide available for them.

   Give one chance to serve and We will make sure that you get Happy.

   For Order Cake Delivery In Greater Noida and any kind of information related to prodiucts or pricing you can 

   call or whatsapp at  +91-8585927300 or you can drop email at info@giftcarry.com

   G Suite Trial ( Google Apps for Work) Discount Offer

   G Suite Trial

   Get G Suite (earlier Google Apps for Work) Coupon Code for India Get 20% off on subscription.Get Gmail, Calender & Google Drive for your Company.

   Get G Suite For Business .
   Get G Suite From GoogleCloud .

   Basic services and features of G Suite or below :-


   G Suite EnterpriseAnd  G Suite Business both have below features:

   • Messaging: Gmail, Calendar, Contacts ? ?
   • Storage and collaboration: Drive, Docs, Hangouts ? ?
   • Web forums and shared inboxes: Groups for Business ? ?
   • Domain-wide mail and document search, email retention: Vault ? ?

   We can use Use G Suite to communicate, collaborate, and share from anywhere. Get business email, secure cloud storage, and more all in one package.

   Start your Trial today and get 20% off . Sign Up Here .

   Bing Coupon 200$

   We have Bing Coupon 200 USD You can use 1 coupon for 1 acount for new account.

   • You have to spend zero dollar to get this credit
   • Coupon expiry is one June 2017.
   • This coupon works worldwide
   • You should redeem this coupon within 30 days of creating Bing ad account.
   • Coupon price is $20 each .
   • You can save 200 USD by using this coupon.

   I will help in setup your ad account. and optimize keywords and bidding.

   • 100% support
   • 100% quality
   • 100% trusted deal
   • 24*7 skype support
   • Instant reply on emails.
   • Customers are king for Speakmeme.

   Hurry order now and boost your business on Bing .

   More details about this offer email me at ceo@speakmeme.com contact skye id speakmeme

   ภาษาไทย