ปริทัศน์ และ ปริทรรศน์ มีความหมายเหมือนกันหรือไม่

ปริทัศน์ เป็นคำนาม หมายถึง การวิจารณ์หนังสือประเภทวารสารที่วิจารณ์ข่าวหรือเรื่องราวต่างๆ
ปริทรรศน์ เป็นคำนาม หมายถึง ชื่อกล้องชนิดหนึ่งที่ใช้มองดูสิ่งต่างๆ ซึ่งมีที่กำบังกั้นหรือใช้มองดูสิ่งต่างๆ ที่อยู่เหนือระดับสายตาผู้มอง เช่น กล้องเรือดำน้ำ, กล้องตาเรือ เป็นต้น

0 comments:

Post a Comment

ภาษาไทย