ปริทัศน์ และ ปริทรรศน์ มีความหมายเหมือนกันหรือไม่

ปริทัศน์ เป็นคำนาม หมายถึง การวิจารณ์หนังสือประเภทวารสารที่วิจารณ์ข่าวหรือเรื่องราวต่างๆ
ปริทรรศน์ เป็นคำนาม หมายถึง ชื่อกล้องชนิดหนึ่งที่ใช้มองดูสิ่งต่างๆ ซึ่งมีที่กำบังกั้นหรือใช้มองดูสิ่งต่างๆ ที่อยู่เหนือระดับสายตาผู้มอง เช่น กล้องเรือดำน้ำ, กล้องตาเรือ เป็นต้น

จินตนาการและจินตภาพ มีความหมายและอ่านว่าอย่างไร

จินตนาการ อ่านว่า จิน-ตะ-นา-กาน  เป็นคำนาม หมายถึง การสร้างภาพขึ้นในใจ ตรงกับคำภาษาอังกฤษว่า imagination
จินตภาพ อ่านว่า จิน-ตะ-พาบ เป็นคำนาม หมายถึง ภาพที่เกิดจากความนึกคิดหรือที่คิดว่าจะเป็นเช่นนั้น ตรงกับคำภาษาอังกฤษว่า image
ภาษาไทย