ประวัติครูผู้สอน

ประสบการณ์การสอนภาษาไทย
  • อดีตอาจารย์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา พญาไท
  • ปริญญาโทด้านการสอนภาษาไทย
เกียรติประวัติ
  • ครูภาษาไทยดีเด่น กรมสามัญศึกษา พ.ศ.2534
  • ครูภาษาไทยดีเด่น กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2535
ผลงานวิชาการ
  • เฉลยข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2519
  • หนังสือเรื่อง"เขียนถูก อ่านถูก" สำนักพิมพ์แม็ค พ.ศ.2535
  • คู่มือภาษาไทย ท306 ม.3 ภาคเรียนที่ 2 สำนักพิมพ์ซูม พ.ศ.2541
  • คู่มือเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย ภาษาไทย สำนักพิมพ์ยูบุ๊คส์ พ.ศ.2546
  • คู่มือแอดมิสชั่นส์ ปี 50 สำนักพิมพ์แม็ค
  • รวมหลักภาษาไทย ม.ต้น
  • แบบฝึกหัดม.ปลายศิลป์
  • แนวข้อสอบเข้ามหา'ลัย วิชาภาษาไทย กข
  • คู่มือสารัตถะทักษสัมพันธ์ เล่ม 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
  • วิชาสามัญ 2 ฉบับเตรียมเข้ามหา'ลัย
  • ก้าวแห่งความสำเร็จ : ม.ล.ปิ่น มาลากุล
  • ภาษาไทยพื้นฐาน สำนักพิมพ์ประสานมิตร พ.ศ.2544


    ภาษาไทย