ประวัติครูผู้สอน

ประสบการณ์การสอนภาษาไทย
 • อดีตอาจารย์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา พญาไท
 • ปริญญาโทด้านการสอนภาษาไทย
เกียรติประวัติ
 • ครูภาษาไทยดีเด่น กรมสามัญศึกษา พ.ศ.2534
 • ครูภาษาไทยดีเด่น กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2535
ผลงานวิชาการ
 • เฉลยข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2519
 • หนังสือเรื่อง"เขียนถูก อ่านถูก" สำนักพิมพ์แม็ค พ.ศ.2535
 • คู่มือภาษาไทย ท306 ม.3 ภาคเรียนที่ 2 สำนักพิมพ์ซูม พ.ศ.2541
 • คู่มือเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย ภาษาไทย สำนักพิมพ์ยูบุ๊คส์ พ.ศ.2546
 • คู่มือแอดมิสชั่นส์ ปี 50 สำนักพิมพ์แม็ค
 • รวมหลักภาษาไทย ม.ต้น
 • แบบฝึกหัดม.ปลายศิลป์
 • แนวข้อสอบเข้ามหา'ลัย วิชาภาษาไทย กข
 • คู่มือสารัตถะทักษสัมพันธ์ เล่ม 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
 • วิชาสามัญ 2 ฉบับเตรียมเข้ามหา'ลัย
 • ก้าวแห่งความสำเร็จ : ม.ล.ปิ่น มาลากุล
 • ภาษาไทยพื้นฐาน สำนักพิมพ์ประสานมิตร พ.ศ.2544


  ภาษาไทย