ทดสอบสะกดคำ !!!!! 10 คำใช้ให้ถูก

จงเลือกคำในวงเล็บท้ายข้อเพื่อนำไปเติมลงในช่องว่างให้ถูกต้อง

1 เขาเป็นคน...................ขาดความเอาใจใส่ในสิ่งที่ต้องทำอยู่เสมอ (เผอเรอ, เผลอเรอ)

2. พี่ชายผมเป็นคนเรียบร้อยเวลาผูก...................ต้องจัดปมให้อยู่ตรงกลางพอดี (เน็คไท, เน็กไท)

3. คุณยายชอบทำขนมหวานประเภท...................ที่ทำจากฟักทอง หรือเผือกมันต่าง ๆ (แกงบวด, แกงบวช)

4. ...................เป็นแมลงที่อาศัยอยู่ตามบ้านโดยเฉพาะบ้านที่สกปรกมีเศษอาหาร (แมลงสาป, แมลงสาบ)

5. รัฐบาลชุดนี้มีนโยบายปราบปราม...................ในวงราชการให้หมดไป (คอรัปชั่น, คอร์รัปชั่น)


6. เขาเป็นคนชอบ...................ประกันพรุ่ง มักจะเลื่อนเวลาออกไปครั้งแล้วครั้งเล่า (ผัดวัน, ผลัดวัน)

7. การฉายแสงหรือการฉาย...................เป็นการรักษาโรคโดยใช้รังสีแม่เหล็กไฟฟ้า (เอ็กซเรย์, เอกซเรย์)

8. บางครั้งคนหนุ่มสาวที่ประสบความสำเร็จในการศึกษามักจะหยิ่ง...................ในตนเอง (ทรนง, ทระนง)

9. ...................หมายถึงสัตว์ที่พ่อแม่ต่างพันธุ์กัน เช่น ไก่ หรือสุนัข (พันทาง, พันธุ์ทาง)

10. วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2470 เป็นวัน............. ...................ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช  (เสด็จพระราชสมภพ, เฉลิมพระชนมพรรษา)

เฉลย ทดสอบสะกดคำ !!!!! 10 คำใช้ให้ถูก

1. ใช้ เผอเรอ ในความหมายว่า การละเลย สะเพร่า ขาดความเอาใจใส่ในสิ่งที่ทำ เผลอเรอ ไม่มีคำใช้ในภาษา ส่วนเผลอ ใช้ในความหมายถึงอาการที่เกิดขึ้นชั่วครั้งชั่วคราว เช่น “เผลอไปแผล็บเดียวสุนัขออกไปจากบ้านเสียแล้ว” ไม่ใช่อาการที่เกิดขึ้นเป็นประจำ

2. พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 ไม่ได้บัญญัติศัพท์คำนี้ไว้ แต่หนังสือพจนานุกรมคำใหม่ เล่ม 2 ฉบับราชบัณฑิตยสถาน จัดพิมพ์เผยแพร่เมื่อ พ.ศ.2552 บัญญัติให้ใช้คำ เน็กไท เป็นคำที่มาจากภาษาอังกฤษ necktie

3. ของหวานที่ใช้ฟักทอง เผือก หรือมันต้มกับน้ำตาลและกะทิ เรียกแกงบวด เช่น แกงบวดฟักทอง แตถ้าทำจากกล้วย เรียกขนมกล้วยบวชชี

4. ใช้แมลงสาบ ใช้นักเรียนจำไว้เลยคำว่า สาป, สาปแช่ง, สาปสรร (คำแช่งให้เป็นไปต่าง ๆ), และสาปส่ง (ตัดขาดไม่เกี่ยวข้องด้วย) เท่านั้นที่ใช้สาป นอกนั้นใช้สาบหมด เช่น สาบสูญ สาบเสื้อ สาบเสือ เหม็นสาบ ทะเลสาบ กลิ่นสาบสาง

5. พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 ไม่ได้บัญญัติศัพท์คำนี้ไว้ แต่หนังสือพจนานุกรมคำใหม่ เล่ม 2 ฉบับราชบัณฑิตยสถาน จัดพิมพ์เผยแพร่เมื่อ พ.ศ.2552 บัญญัติให้ใช้คำ คอร์รัปชั่น เป็นคำที่มาจากภาษาอังกฤษ corruption

6. ใช้ผัดวันประกันพรุ่ง “ผัด” นอกจากจะใช้ในความหมายว่า ผัดข้าว, ผัดก๋วยเตี๋ยว เอาแป้งผัดหน้าแล้ว ยังมีความหมายว่าเลื่อนเวลาออกไปอีก เช่น ผัดวัน, ผัดหนี้ ส่วนผลัด ใช้ในความหมายว่า เปลี่ยนแทนที่ เช่น ผลัดเสื้อผ้า ผลัดเวร ผลัดเปลี่ยน ผลัดแผ่นดิน


7. ใช้เอกซเรย์ แม้คำนี้จะออกเสียงสั้นเป็น “เอ็ก” แต่เนื่องจากเป็นคำที่มาจากภาษาอังกฤษ X-rays
ราชบัณฑิตยสถานกำหนดให้ใช้ เอกซเรย์ โดยไม่ต้องมีไม้ไต่คู้

8. ใช้ทระนง คำนี้มีความหมายเช่นเดียวกับคำว่า “ทะนง” หลายคนอาจจะเผลอไปใช้ “ทรนง” ซึ่งผิด ถ้าจะออกเสียงว่า “ทอ-ระ-นง” จะต้องเขียนเป็นทระนง เท่านั้น

9. ใช้พันทาง เช่น เรียกไก่ที่พ่อเป็นอู แม่เป็นแจ้ ว่า ไก่พันทาง ต่อมาเรียกสัตว์ที่พ่อแม่ต่างพันธุ์กัน จนถึงสิ่งที่ต่างชนิดบางอย่างที่ไม่เข้ากัน เช่น สุนัขพันทาง เครื่องลายครามพันทาง

10. ใช้วันเสด็จพระราชสมภพ คือ เป็นวันเกิดของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งตรงกับวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2470 แต่ถ้าวันเฉลิมพระชนมพรรษา คือ วันคล้ายวันเกิดซึ่งจะตรงกับวันที่ 5 ธันวาคม ของทุก ๆ ปี

0 comments:

Post a Comment

ภาษาไทย