ประสบการณ์การสอนภาษาไทยและผลงาน

ประสบการณ์การสอนภาษาไทยและผลงาน
  • อดีตอาจารย์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา พญาไท และศึกษานิเทศก์ภาควิชาภาษาไทย
  • ปริญญาโทด้านการสอนภาษาไทย
  • ครูภาษาไทยดีเด่น กรมสามัญศึกษา พ.ศ.2534
  • ครูภาษาไทยดีเด่น กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2536
  • ผู้บริหารสถาบันกวดวิชา ตั้งแต่ พ.ศ.2520-2546
  • ผู้จัดการฝ่ายวิชาการ บริษัท สำนักพิมพ์แม็ค จำกัด ตั้งแต่ พ.ศ.2538-2550
  • หนังสือเรียนภาษาไทย คู่มือเตรียมสอบ รวมหลักภาษาไทย ชุดต่าง ๆ กว่า 20 เล่ม


    ภาษาไทย