ติดต่อเรียนพิเศษภาษาไทย

อัตราค่าเรียนระดับประถมศึกษา
 • เรียนเดี่ยว  300 บาท/ชม.
 • เรียน 2 คน 250 บาท/ชม. 
 • เรียน 3 คน 200 บาท/ชม.
 • ตั้งแต่ 4 คน 150 บาท/ชม.
อัตราค่าเรียนระดับม.ต้น  (ม.1-ม.3)
 • เรียน เดี่ยว  350 บาท/ชม.
 • เรียน 2 คน 300 บาท/ชม. 
 • เรียน 3 คน 250 บาท/ชม.
 • ตั้งแต่ 4 คน 200 บาท/ชม.
อัตราค่าเรียนระดับม.ปลาย  (ม.4-ม.6)
 • เรียน เดี่ยว  400 บาท/ชม.
 • เรียน 2 คน 350 บาท/ชม. 
 • เรียน 3 คน 300 บาท/ชม.
 • ตั้งแต่ 4 คน 250 บาท/ชม.

  ซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
  ติดหน้าประตูเข้าโรงเรียนสาธิตบ้านสมเด็จ
  ถนนอิสรภาพ 15 หิรัญรูจี ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
  เบอร์ติดต่อ 092-012-1482
  แผนที่

  ดู ติวภาษาไทย ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า

  แผนที่รัชโยธิน - เกษตร

  ดู ติวภาษาไทยรัชโยธิน ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า
  ภาษาไทย