ขอเชิญเข้าร่วมอบรมสัมมนาหลักสูตรการวิเคราะห์ Training Need บนพื้นฐานCompetency

ขอแนะนำหลักสูตรเด่น ประจำเดือน!!!พร้อมโปรโมชั่นประจำเดือน www.krittin.in.th
 dookdik 008 Tiger icon promotionเดือน สิงหาคม ถึง กันยายน > สมัคร 2 ท่าน รับส่วนลด 600 บาท  สมัคร 3 ท่านลด 1,000 บาท ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.krittin.in.th


มอบประกาศนีย์บัตรทุกหลักสูตร

หลักสูตร
 : 
" การวิเคราะห์ Training Need บนพื้นฐานCompetency 
อัตราค่าสัมมนา 3,800 บาท    สามาชิก 3,420 ดูรายละเอียดคลิก การวางระบบบริหารและพัฒนาบุคลากรโดยใช้ Competency การหาความต้องการด้านการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรอย่างถูกวิธีามารถจัดให้พนักงานได้ทำงานที่ตรงกับความถนัด ความรู้ความสามารถ ทำให้องค์กรได้รับประโยชน์จากศักยภาพ

หลักสูตร เทคนิคการวิเคราะห์อัตรากำลังเพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์ "
อัตราค่าสัมมนา 3,800 บาท    สามาชิก 3,420 ดูรายละเอียดคลิก
 การแผนกำลังคนมีความสำคัญอย่างไรต่อกลยุทธ์องค์กร จะวิเคราะห์และวางแผนกำลังคนอย่างไรจึงจะสอดคล้องกัน อะไรเป็นเครื่องมือช่วยในการวิเคราะห์วางแผน 

หลักสูตร"ความรอบรู้ในการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์สำหรับ HR มือใหม่"
อัตราค่าสัมมนา 3,800 บาท สามาชิก 3,420 ดูรายละเอียดคลิก
ความรู้ต่างๆในการบริหารทรัพยากรมานุษย์ สามารถนำมาวิเคราะห์และเกิดทักษะในการบริหารจัดการบุคคลากร ำเทคนิคต่างๆมาประยุกต์ใช้บริหารจัดการบุคคลากรเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ เข้าใจบทบาทหน้าที่ด้านงานบริหารทรัพยากรมนุษย์
สนใจสำรองที่นั่ง

download icon 300ดาวน์โหลด/ใบสมัครเข้าอบรม 

courseeplus-Creditcard-problem-1กรอกใบสมัคร/ผ่านเว็บไซต์


ขออภัยหากอีเมล์นี้รบกวนท่าน

"สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์  095-9151876,092-2633989 

0 comments:

Post a Comment

ภาษาไทย