ประสบการณ์การสอนภาษาไทยและผลงาน

ประสบการณ์การสอนภาษาไทยและผลงาน
 • อดีตอาจารย์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา พญาไท และศึกษานิเทศก์ภาควิชาภาษาไทย
 • ปริญญาโทด้านการสอนภาษาไทย
 • ครูภาษาไทยดีเด่น กรมสามัญศึกษา พ.ศ.2534
 • ครูภาษาไทยดีเด่น กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2536
 • ผู้บริหารสถาบันกวดวิชา ตั้งแต่ พ.ศ.2520-2546
 • ผู้จัดการฝ่ายวิชาการ บริษัท สำนักพิมพ์แม็ค จำกัด ตั้งแต่ พ.ศ.2538-2550
 • หนังสือเรียนภาษาไทย คู่มือเตรียมสอบ รวมหลักภาษาไทย ชุดต่าง ๆ กว่า 20 เล่ม


  You got invoice from DocuSign Electronic Signature Service

   
   

   
  DocuSign
  Review and sign this document.
  Dear Receiver,

  Please review this invoice
  This is an automatically created notice.

  This letter holds a secure information. Do not share this access code with anybody.

  Other Signing Way
  Visit DocuSign.com, click 'Access Documents', enter the security code: 0EA9C9CEF7

  About DocuSign
  Sign invoice in just minutes. It's risk-free. Whether you are in an office, at home or on-the-go -- Our service gives a trusted solution for Digital Transaction .

  Questions concerning an Invoice?
  In case you need to modify the document or have questions about the details in the document, please reach out to the sender by emailing them directly.

  If you cannot see the document, please see the Help with Signing page on our support .
   

  This message was sent to you by DocuSign Electronic Signature Service.

   

  You have received efax Message

   
   

  eFax_Faxing_Simplified

  Fax Message Caller-ID: 5746 885 5976,

  You have received a 3 page(s) fax at 02-13-2018 07:34:46 GMT.

  *Your personal reference number for this fax is sj3_prj29-84593251749582-5628752-17.

  Please visit www.efax.com/efax-help-center if you have any questions regarding this message.  The eFax Group

  j2 footer
  2004-2018 j2 Global, Inc. and affiliates.
  eFax is a registered trademark of j2 Global, Inc.
  71385 Hollywood Blvd, Los Angeles, CA 98648

  *** This is an automatic message, please do not reply directly to this email address *** Privacy Policy.

  This is an electronic efax Notification

   
   

  eFax_Faxing_Simplified

  Fax Message Caller-ID: 7797 784 4755,

  You've got a 5 page(s) fax at 02-13-2018 07:24:44 GMT.

  *Your personal reference number for this fax is wj5_stv03-05557831524451-3423656-47.

  Please visit www.efax.com/efax-help-center if you have any questions regarding this notification.  eFax Staff

  j2 footer
  2007-2018 j2 Global, Inc. and affiliates. All rights reserved.
  eFax is a registered trademark of j2 Global, Inc.
  81022 Hollywood Rd, Los Angeles, CA 97446

  *** This is an automatic message, do not reply directly to this email address *** Privacy Policy.

  USPS Delivery Unsuccessful Attempt Notice

  en-US

  Hi,

  Delivery unsuccessful attempt notification on February 6th, 2019 , 10:16 AM.

  The shipping was unsuccessful because no one was present at the shipping address, so this notice has been automatically sent. You can rearrange shipping by visiting the nearest United States Postal Service location with the printed shipping invoice provided down below. In case the parcel is NOT arranged for redelivery within 72 hrs, it will be to the sender.

  Download Invoice Here


  To learn more about Informed Shipping and delivery, please visit the Delivery FAQs.

  Get USPS Mobile?�
  Image of the Google Play Icon. Image of the App Store Icon.


  USPS| Policy| Customer support| Help Center

  This is an electronic e-mail please do not respond to this notification. This notification is for the specified receiver only and may possibly contain private or personal information. If perhaps you have obtained it by mistake, please delete. Any other use of the letter by you is prohibited.

  ReplyReply AllForwardEdit as new

  USPS Package Delivery Unsuccessful Attempt Notification

  en-US

  Greetings,

  Delivery attempt fail notice on February 6th, 2019 , 11:24 AM.

  The delivery failed because no one was present at the shipping address, so this notice was sent automatically. You can arrange redelivery by seeing the nearest United States Postal Service location with the printed shipping invoice mentioned below. If the package is NOT arranged for redelivery in 72 hours, it is going to be returned to the shipper.

  Download Invoice Here


  To find out a lot more about Shipping and delivery, please visit the Informed Delivery FAQs.

  Download USPS Mobile?�
  Image of the Google Play Icon. Image of the App Store Icon.


  USPS| Privacy| Customer Service| FAQs

  This is an electronic email don't reply to this message. This message is for the chosen recipient only and may consist of proprietary or personal data. If you have received it by mistake, please erase. Any use of the email by you is not allowed.

  ReplyReply AllForwardEdit as new

  FedEx Tracking  FedEx
  FedEx


  FedEx Tracking
  Click on the tracking number below to view shipment details:


  Tracking  838786764455

  Delivery progress bar
  In transit  Disclaimer

  To track the most recent state of your shipment, click on the tracking number above.

  The tracking update have been delivered to you by FedEx.

  Thank you.

  2018 FedEx. The content of this note is secured by copyright and trademark laws under U.S. and international law. See our privacy policy. .

  Here is Your FedEx Tracking Number  FedEx
  FedEx


  FedEx Tracking
  Click on the track number listed below to view delivery facts:


  Tracking number  849524765625

  Delivery progress bar
  In transit  Disclaimer

  To track the latest state of your shipment, click the tracking number previously mentioned.

  This track status has been delivered to you by FedEx.

  Thank you.

  2018 FedEx. The content in this letter is protected by copyright laws under U.S. and international law. Review our personal privacy policy. .
  ภาษาไทย