ทดสอบสะกดคำ !!!!! 10 คำใช้ให้ถูก

จงเลือกคำในวงเล็บท้ายข้อเพื่อนำไปเติมลงในช่องว่างให้ถูกต้อง

1 เขาเป็นคน...................ขาดความเอาใจใส่ในสิ่งที่ต้องทำอยู่เสมอ (เผอเรอ, เผลอเรอ)

2. พี่ชายผมเป็นคนเรียบร้อยเวลาผูก...................ต้องจัดปมให้อยู่ตรงกลางพอดี (เน็คไท, เน็กไท)

3. คุณยายชอบทำขนมหวานประเภท...................ที่ทำจากฟักทอง หรือเผือกมันต่าง ๆ (แกงบวด, แกงบวช)

4. ...................เป็นแมลงที่อาศัยอยู่ตามบ้านโดยเฉพาะบ้านที่สกปรกมีเศษอาหาร (แมลงสาป, แมลงสาบ)

5. รัฐบาลชุดนี้มีนโยบายปราบปราม...................ในวงราชการให้หมดไป (คอรัปชั่น, คอร์รัปชั่น)
ภาษาไทย